Відбулося засідання Робочої групи 3 УС ПГС (15/12/2017)

15 Грудня 2017

15 грудня 2017 року в приміщенні Федерації роботодавців України відбулося засідання РГ3 УС ПГС.

У засіданні взяли участь учасники РГ 3 УС ПГС – представники провідних об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій бізнесу, галузевих громадських об’єднань, аналітичних центрів, представників економічних ВНЗів, науково-дослідних установ та інших інститутів громадянського суспільства, керівництво проекту «Громадська синергія» та інші зацікавлені учасники.

Під час засідання ми підбили підсумки роботи за 2017 рік, проаналізували результати, обговорили пріоритети та сформували дорожню карту діяльності РГ 3 УС ПГС на 2018 рік.

За підсумками розгляду питань порядку денного ухвалили Рішення:

1. Інформацію, яку було озвучено під час обговорення питань порядку денного, взяти до відома.
2. Інформацію щодо проектів та заходів РГ3, які фінансуються в рамках проекту “Громадська синергія”, короткі презентації проектів взяти до відома. Взяти до уваги пропозиції учасників РГ3 щодо регулярного інформування про хід проектів та проведення заходів в рамках проектів з метою залучення учасників до більш активної участі в проектах та заходах РГ3. Розробити внутрішні правила РГ3 з представлення організацій-учасників проектів та форму представлення інформації. Визначити відповідальною за цим напрямком Правдиву О.
3. Розпочати створення бази експертів за підсумками участі в проектах в рамках пріоритетів РГ3. Визначити відповідальним за цим напрямком Сініцина О.
4. Сформувати єдиний координаційний механізм для обговорення та подання заявок на регрантинг, підготовки аналітичних документів та заходів в рамках пріоритетів РГ3. Сформувати базу проектних пропозицій та тем РГ3 УС ПГС для покриття спектру тематики за Розділами IV,V УА. Створити проектну підгруппу для координації підготовки та подання спільних проектних пропозицій, робіт та заходів. Визначити відповідальною за цим напрямком Правдиву О.
5. Сформувати звернення від РГ3 УС ПГС до офісу ефективного регулювання BRDO з пропозицією про участь РГ 3 УС ПГС процесі вироблення політик, ініційованому BRDO. Визначити графік проведення періодичних консультацій з урядовим офісом з євроінтеграції та профільними міністерствами, з Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації, а також представлення рекомендації Раді асоціації (відповідно до положень статті 470 УА). Визначити декілька актуальних питань для подання запитів на проведення громадянської експертизи, розробити регламент подання запитів. Визначити відповідальною за цим напрямком Правдиву О.
6. Створити підгрупу з питань співпраці з регіонами та розробити план дій щодо такої співпраці, включаючи проектну діяльність в рамках регрантингу та проведення заходів в регіонах, започаткування консалтингового механізму/платформи, а також механізму подання звернень від регіонів та зворотного зв’язку. Звітувати щодо прогресу та результатів на 1му засіданні РГ3 в 2018р. Визначити відповідальними за цим напрямком Сініцин О., Замора О.
7. Ініціювати проведення спільного засідання/стратегічної сесії з представниками інших РГ УС ПГС та УНП для вироблення бачення щодо участі в спільних проектах та заходах, проведення досліджень та аналітичної роботи з міжсекторальних питань, вироблення спільного плану дій. Доручити координатору Тимошенко Т. озвучити дану пропозицію РГ3 на засіданні ПГС 19.12.2017. Протягом двох місяців провести спільне засідання з іншими РГ з цих питань.
8. Запропонувати план проведення презентацій діяльності організацій-учасників РГ3 протягом 2018 року. (Пропозиція: проведення раз на місяць дня презентацій: не менше восьми 15-хвилинних презентацій, а також визначення спільних тематик учасників в рамках пріоритетів РГ3). Визначити відповідальною за цим напрямком Правдиву О.

9. Підтримати позиційний документ, ініційований учасниками РГ3 УС ПГС з урахуванням висловлених учасниками засідання пропозицій та зауважень (додається). Доручити Тимошенко Т.О. внести пропозицію щодо розгляду даного звернення на засіданні УС ПГС 19.12.2017 року. За підсумками ухваленого УС ПГС рішення довести зміст документу до відома всіх зацікавлених сторін – учасників процесу імплементації Угоди про асоціацію (органів асоціації, Делегації ЄС в Україні, керівництву проектів, що фінансуються ЄС на підтримку імплементації УА тощо).

10. Доручити Тимошенко Т.О. довести до відома членів УС ПГС питання:
– щодо залучення коштів донорської допомоги для діяльності УСПГС:
1) Чи ведеться робота щодо залучення потенційних донорів ЄС до співпраці з УС ПГС?
2) Чи проект «Громадська Синергія є єдиним щодо фінансування діяльності УС ПГС?
3) З ким з потенційних донорів велась чи ведеться робота впродовж діяльності УС ПГС?
Пропозиція: Ефективно працювати з пошуку донорів ЄС для фінансового підсилення роботи УС ПГС вже в першому кварталі 2018 року, а саме щодо забезпечення винагороди за роботу експертів робочих груп в розмірі європейських норм.
– щодо внесення змін до Регламенту УСПГС у частині повноважень робочих груп.
1) Які права мають учасники робочих груп, на які рішення УС ПГС може впливати кожний учасник робочих груп?
Пропозиція: Внести в Регламент УС ПГС механізми та інструменти впливу робочих груп (учасників робочих груп) на рішення УС ПГС в частині узгодження напрацьованих документів, в частині донесення напрацьованих матеріалів до європейських партнерів, в частині винагороди експертам.
11. Доручити Тимошенко Т.О. озвучити запит на отримання інформації про результати проведення 5-го Форуму аналітичних центрів (план обробки та врахування пропозицій, сформованих під час проведення панелі з питань імплементації ПВ ЗВТ).
12. Доручити Тимошенко Т.О. запропонувати винести на порядок денний наступного засідання УС ПГС, яке заплановане на 19.12.2017, питань: 1) проведення інвентаризації ресурсу учасників робочих груп УС ПГС та розгляд пропозицій щодо побудови ефективної комунікації всередині УС ПГС та з іншими зацікавленими сторонами; 2) оцінка ефективності використання МТД в Україні в рамках проведення реформ з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
13. Підтримати ініціативу представників сторони роботодавців у складі УС ПГС про направлення листа-звернення на адресу керівництва проекту «Громадська синергія» щодо інформації про ефективність використання фінансового ресурсу Проекту.

14. Доручити Тимошенко Т.О. довести до відома керівництва проекту « Громадська синергія» під час планування заходів в рамках реалізації проекту пропозицій від представника ГО «Рада молодих вчених» – учасника РГ3 УСПГС, а саме: враховуючи позитивний досвід співпраці ГО «Рада молодих вчених» з громадськими організаціями та експертами, які входять до РГ3 УС ПГС у межах заходів в м. Суми (9 листопада – форум «Туристичний кластер Сумщини»; 7 грудня – форум «Вигоди від інтеграції з ЄС для підприємств Сумщини», 11-12 грудня – практичний семінар «Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні»), які були спрямовані на роз’яснення практичних аспектів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, пропонуємо:

1) продовжити та посилити співпрацю на основі планів діяльності на 2018 рік ГО «Рада молодих вчених» та інших громадських організацій, що входять до РГ3 УС ПГС;
2) скоординувати проведення заходів ГО «Рада молодих вчених» з громадськими організаціями та експертами, які входять до РГ3 УС ПГС для забезпечення синергетичного ефекту від їх проведення: такий ефект був досягнутий при проведенні тематично взаємопов’язаних заходів 7 та 11-12 грудня;
3) при розробці планів на 2018 рік враховувати необхідність істотного підвищення знань та компетенцій МСБ у регіонах щодо практичних аспектів імплементації Угоди про асоціацію; а також доцільності проведення ряду заходів щодо підтримки формування кластерів та інших форм кооперації МСБ на регіональному рівні (для Сумської області найбільш актуальними є формування туристичного та машинобудівного кластерів, а також кооперація у сфері сільського господарства).

15. Затвердити перелік пріоритетних напрямків діяльності РГ3 УС ПГС на 2018 рік. Доручити відповідальним за напрямками у строк до 18.12.2018 року (до 16:00) сформувати обґрунтування та відповідність відповідним положенням УА та розробити календарний план заходів на 2018 рік в рамках реалізації завдань за відповідною тематикою:

Назва напрямку діяльності РГ3 УС ПГС Відповідальний
1. Проведення інвентаризації ресурсу РГ3 УС ПГС, формування плану монетизації діяльності РГ3 УС ПГС. Співпраця з регіонами Сініцин О.

Замора О.

2. Заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (відповідно до Глави 13, Розділу V УА) Москвін С.
3. Промисловий діалог. Промислова стратегія. Кластерна ініціатива Чепіжко О.
4. Громадське здоров’я (відповідно до положень Глави 22 Розділу V УА) Цанько І.
5. Забезпечення інформаційно-комунікаційної складової діяльності РГ3 УС ПГС Тарасенко О.
6. Гармонізація законодавства України для агрохарчового сектору з європейськими вимогами у сфері технічного регулювання , санітарних та фітосанітарних заходів (відповідно до положень Глави 4 Розділу ІУ УА) . Васильківська Т.
7. Інтеграція України до спільної аграрної політики ЄС. Земельна реформа – основа перетворень політики (відповідно до положень Глави 17 Розділу V УА). Сергієнко В.
8. Механізм ринкового нагляду на засадах саморегулювання (відповідно до положень Глави 3 Розділу ІV УА) Нестиренко Л.
9. Економіка використання природних ресурсів Козловська М.
10. Захист прав споживачів Бородачова Н.
11. Моніторинг ситуації у сфері інтелектуальної власності (відповідно до положень Глави 9 Розділу ІV УА) Старікова Л.
12. Посилення конкурентоспроможності МСП в контексті запровадження ПВЗВТ Гаращенко Н.
13. Впровадження та зміцнення інституту Громадської експертизи Гаращенко Н.
14. Формування єдиного координаційного механізму, проектної підгрупи з метою підготовки та подання спільних проектних пропозицій, робіт та заходів в рамках діяльності РГ3 УС ПГС