Продовження діалогу з Комітетом ВРУ з питань європейської інтеграції

20 Березня 2017

20 березня 2017 р. відбулася друга зустріч представників обох платформ громадянського суспільства – УС ПГС та УНП – з заступником Голови Комітету з питань європейської інтеграції Марією Іоновою. Зустріч стала продовженням спілкування, що мало місце 24 лютого (http://eu-ua-csp.civic-synergy.org.ua/uk/zustrich-iz-zastupnykom-golovy-komite/), коли сторони обговорили можливі напрямки співпраці та домовились щодо подальших консультацій з окремих питань.

Від УС ПГС у зустрічі взяли Зоряна Міщук (голова УС ПГС), Василь Андрєєв (координатор РГ4 УС ПГС «Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я»), Лілія Олексюк (координатор РГ2 «Юстиція, свобода, безпека» УС ПГС), Тетяна Тимошенко (координатор РГ3 УС ПГС «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво»), Наталія Бородачова (член РГ3 УС ПГС). Українську національну платформу Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства представляли Марія Симонова (Координатор РГ4 «Контакти між людьми») та Ольга Машталер (Секретар УНП ФГС СхП). Також на зустрічі були присутні Денис Черніков (координатор Парламентської експертної групи з європейської інтеграції) та Богдан Ференс (заступник Секретаря Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ), співробітник Секретаріату Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції).

Розмова в основному стосувалася переліку законопроектів у сфері європейської інтеграції, що визначені Урядовим офісом з питань європейської інтеграції як пріоритетні. Зокрема, як зазначила Марія Іонова, комітет відчуває потребу в додатковій експертизі щодо низки законопроектів, і допомога експертів – представників платформ громадянського суспільства – є дуже на часі. Заступник Голови комітету також проінформувала, що комітет визначив чотири сфери,на яких зосередить свою увагу найближчим часом, а саме, паливно-енергетичний комплекс, аграрна політика, важкий транспорт і екологія. Кожна з цих сфер містить цілий комплекс питань, які торкаються суміжних галузей, що, в свою чергу, вимагає комплексної діагностики проблемних аспектів і формування цілісної та узгодженої політики (policy) і відповідного законодавчого врегулювання.

Наприклад, що стосується аграрної політики, сферами, проблеми в яких можна віднести до найгостріших, є лісове господарство та ринок землі. Європейські партнери наполягають на тому, щоб Україна виконала свої зобов’язання в цій частині, і, зокрема, забезпечила належне врегулювання заготовки і постачання лісу-кругляку (в тому числі, до країн ЄС). Відбулася жвава дискусія та обмін думками щодо проблемних аспектів у цій галузі. Як зазначили представники платформ громадянського суспільства, питання врегулювання використання земельних угідь (в тому числі ділянок лісу) актуалізувалися в контексті децентралізації, що зараз відбувається в Україні. Експерти навели ряд прикладів з практики, які демонструють брак правового регулювання, чи, навпаки, потребу в законодавчому вирішенні існуючих правових колізій. Марія Іонова, в свою чергу, зазначила, що існує також потреба в інформаційній кампанії серед громадян, мета яких -пояснити людям суть проблем таознайомити їх зможливими способами їх розв’язання.

Наталія Бородачова (Всеукраїнська федерація споживачів “Пульс”, член РГ3 УС ПГС) також озвучила свої зауваження та пропозиції до проекту Закону України №4126-1 (від 04.03.2016) ”Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”.

Учасники зустрічі домовилися, що запропонують Комітету з питань європейської інтеграції перелік фахівців з числа організацій-членів Платформ, які б могли надати експертну оцінку щодо окремих законопроектів. Також, що стосується питань законодавчого врегулювання у сферах лісового господарства та ринку землі, сторони домовилися щодо проведення спільного заходу, який би зібрав зацікавлених осіб у цій сфері та дозволив провести комплексну діагностику існуючих проблемних аспектів і напрацювати комплексне вирішення цих проблем. Ще однією сферою, де представники платформ громадянського суспільства висловили своє бажання долучитися до спільної роботи, є питання торгівельних преференцій для України зі сторони ЄС. Учасники зустрічі також узгодили, що представники Платформ залучатимуться до подальшої роботи в контексті ПА ЄВРОНЕСТ, і майбутньої зустрічі парламентських комітетів з питань європейської інтеграції України, Грузії, Молдови, що планується в квітні.