Policy Papers

Аналітичний документ «Як уряду України розбудувати державну політику у сфері е-торгівлі»

Пропонуємо вашій увазі Аналітичний документ «Як уряду України розбудувати державну політику у сфері е-торгівлі» підготовлений за сприяння проекту «Громадська синергія»....

read more

Дослідження «Реалізація вимог щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм)»

Дослідження Сіверського інституту регіональних досліджень «Реалізація вимог щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм)» в рамках реалізації проекту «Посилення участі громадськості в реалізації вимог ЄС щодо технічного регулювання». ...

read more

Доповідь щодо свободи слова в Україні зі сторони УС ПГС

Доповідь охоплює стан виконання зобов’язань у сфері дотримання свободи слова в Україні в таких аспектах: створення суспільного мовлення, реформування друкованих засобів масової інформації, доступ до публічної інформації та імплементація європейських стандартів у сфері аудіовізуальних медіа-послуг у 2016 році....

read more

Доповідь щодо охорони довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС

Імплементація екологічної складової Угоди про асоціацію (УА) має бути підпорядкована досягненню цілі реформування системи екологічного врядування з метою покращення стану та підвищення захисту довкілля України і переходу до сталого розвитку. Тому так важливо приділяти постійну увагу стратегічному рівню екологічних реформ...

read more

Пропозиції РГ 5 УС ПГС до проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

Пропонуємо до уваги Пропозиції та зауваження до проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року Робочої групи 5 “Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату” УС ПГС ...

read more

Доповідь ПГС щодо ринку праці зі сторони УС ПГС

Ринок праці в цьому документі розглядається як економічне середовище, де склалась система відносин роботодавців, працівників і органів влади. Система ринку праці характеризується відносинами в таких сферах як зайнятість, гідна праця і оплата праці, права працівників і роботодавців, діалог на ринку праці....

read more

Доповідь ПГС щодо питань антидискримінації зі сторони УС ПГС

У звіті відображено прогрес, основні питання та виклики в контексті розвитку антидискримінаційного законодавства в Україні відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-членами, з іншого боку (далі – Угода)....

read more

Доповідь ПГС щодо ринку праці зі сторони ЄЕСК

Реалізація Угоди про асоціацію між Європейським союзом й Україною матиме важливі наслідки не в останню чергу з погляду адаптації політики України в галузі зайнятості й соціальної сфери до європейських стандартів. У тексті Угоди про асоціацію розглядається питання про основні стандарти праці з метою зміцнення принципів демократії, верховенства права, поваги прав людини, основних свобод і заходів...

read more

Доповідь ПГС щодо питань антидискримінації зі сторони ЄЕСК

В Угоді про асоціацію в додатку XL до глави 21 під заголовками "Співпраця з питань зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей" и "Охорона здоров'я та безпека праці" вказується, до яких законів ЄС Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство....

read more

Доповідь щодо енергетичної політики з Української сторони

Енергетичний сектор є однією з ключових сфер співпраці України та ЄС. У 2013 році Україна транспортувала 83,7 млрд.куб.м. газу до 18 країн Західної та Центрально-Східної Європи, і зараз, попри зниження обсягів транзиту, досі зберігає свою роль важливого транзитного шляху до ЄС....

read more