Доповіді Платформи

Доповідь “Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС”

Доповідь «Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС» охоплює питання виконання екологічної складової Угоди про асоціацію, зокрема Глави 6 «Навколишнє середовище» й Додатку XXX до цієї глави, що містить перелік директив та регламентів, які Україна повинна імплементувати в певні часові рамки....

read more

Спільна декларація 4-го засідання ПГС

Члени ПГС обговорили прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також розглянули та схвалили доповіді щодо питань охорони довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також першого року застосування ПВЗВТ. Також попередньо обговорені питання свободи медіа....

read more

Доповідь щодо свободи слова в Україні зі сторони УС ПГС

Доповідь охоплює стан виконання зобов’язань у сфері дотримання свободи слова в Україні в таких аспектах: створення суспільного мовлення, реформування друкованих засобів масової інформації, доступ до публічної інформації та імплементація європейських стандартів у сфері аудіовізуальних медіа-послуг у 2016 році....

read more

Доповідь щодо охорони довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС

Імплементація екологічної складової Угоди про асоціацію (УА) має бути підпорядкована досягненню цілі реформування системи екологічного врядування з метою покращення стану та підвищення захисту довкілля України і переходу до сталого розвитку. Тому так важливо приділяти постійну увагу стратегічному рівню екологічних реформ...

read more

Спільна декларація 4-го засідання Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС

Члени ПГС обговорили прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також розглянули та схвалили доповіді щодо питань охорони довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також першого року застосування ПВЗВТ. Також попередньо обговорені питання свободи медіа....

read more

Спільна декларація 2-го засідання ПГС

Платформа громадянського суспільства (ПГС) Україна-ЄС – один із органів, створених у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. ПГС дозволяє організаціям громадянського суспільства обох сторін здійснювати моніторинг процесу реалізації Угоди з точки зору громадянського суспільства, а також готувати свої рекомендації до відповідних органів....

read more

Доповідь ПГС щодо ринку праці зі сторони УС ПГС

Ринок праці в цьому документі розглядається як економічне середовище, де склалась система відносин роботодавців, працівників і органів влади. Система ринку праці характеризується відносинами в таких сферах як зайнятість, гідна праця і оплата праці, права працівників і роботодавців, діалог на ринку праці....

read more

Доповідь ПГС щодо питань антидискримінації зі сторони УС ПГС

У звіті відображено прогрес, основні питання та виклики в контексті розвитку антидискримінаційного законодавства в Україні відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-членами, з іншого боку (далі – Угода)....

read more

Спільна декларація 3-го засідання ПГС

Члени ПГС обговорили прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також розглянули та схвалили доповіді щодо регулювання ринку праці та антидискримінаційного законодавства і практики в контексті виконання Угоди, а також ситуацію на Сході України та Криму. Вони також обговорили плани діяльності Платформи на 2017 рік....

read more