Громадянське суспільство України та ЄС спонукає Уряд до проведення євроінтеграційних реформ

26 Травня 2017

Громадянське суспільство України та ЄС закликало Уряд України продовжити євроінтеграційні реформи та сформулювало конкретні рекомендації для більш ефективного виконання Угоди у сфері охорони довкілля, ПВЗВТ та дотримання свободи медіа.

18 травня 2017 року в Брюсселі відбулося 4-те засідання Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, яка представляє інтереси громадянського суспільства обох сторін в процесі виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також здійснює контроль з боку громадськості за її виконанням.

У засіданні взяли участь члени Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, а також представники Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) й постійні спостерігачі з європейських мережевих організацій, які разом складають європейську сторону ПСГ. На засідання Платформи традиційно запрошуються урядові структури України та ЄС, які цього разу представляли Олександр Ірхін, заступник Представника України при ЄС, Адріано Мартінс, заступник керівника Управління двосторонніх відносин Східного Партнерства Європейської служби зовнішньої дії, та Гевін Еванс, Радник голови Групи з підтримки України, дипломати Представництва України при ЄС та представники генеральних директоратів Європейської комісії. Крім цього, до заходу долучилися експерти Дорадчої групи з питань сталого розвитку зі сторони ЄС.

Засідання відбулося за спільного головування Альфредаса Йонушки, співголови ПГС з боку ЄЕСК, та Зоряни Міщук, співголови Платформи з української сторони.

Відкрив засідання А.Йонушка, який відзначив важливу роль Платформи для донесення до виконавчих структур обох сторін думки громадянського суспільства щодо виконання угоди, репрезентативність залучених до її діяльності учасників з точки зору соціального діалогу в ЄС та Україні, системну взаємодію з Парламентським комітетом асоціації між Україною та ЄС. Він також привітав підписання Європейським парламентом та Радою ЄС законодавчого акта щодо запровадження безвізового режиму для громадян України, яке відбулося напередодні засідання Платформи.

Зоряна Міщук, у свою чергу, відзначила велику роль громадянського суспільства України в отриманні безвізу, яке здійснювало постійний тиск на уряд для досягнення визначених європейською стороною критеріїв, водночас, надаючи значну експертну допомогу державним структурам. Привертаючи увагу учасників засідання до важливості діяльності Платформи в період між її засіданнями, співголова з української сторони відзначила діалог УС ПГС з Урядом та Парламентом України, проведення у березні 2017 року Асамблеї УС ПГС, підготовку за підтримки проекту «Громадська синергія» аналітичних продуктів УС ПГС – тематичних доповідей, комплексного моніторингу виконання Угоди про асоціацію та інших аналітичних документів. Одним із ключових завдань Української сторони платформи, яке потребуватиме координації зусиль усіх учасників, є роз’яснення переваг євроінтеграційних реформ суспільству, насамперед, в регіонах.

Учасники засідання обмінялися думками щодо прогресу у виконанні Угоди про асоціацію, відзначили певний прогрес у проведенні євроінтеграційних реформ та закликали до їх продовження в таких сферах, як судова реформа, боротьба з корупцією, децентралізація, енергоефективність, громадське здоров’я тощо. Як і під час попередніх засідань Платформи, співдоповідачі від УС ПГС та ЄЕСК представили тематичні доповіді, що дають поглиблений аналіз ситуації у той чи іншій сфері в контексті виконання Угоди про асоціацію.

Проблематику охорони навколишнього середовища в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС представили член ЄСЕК Сімо Тіайнен та координатор Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» УС ПГС Наталя Андрусевич.

Зокрема, у доповіді ЄЕСК відзначається терміновість прийняття необхідних законів та підзаконних нормативно-правових актів для ефективного функціонування системи оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, необхідність оновлення Стратегії національної екологічної політики, а інституціям ЄС пропонується розглянули більш широкий інструментарій для допомоги екологічним реформам в Україні.

У тематичній доповіді УС ПГС визнаються певні досягнення у виконанні екологічної частини Угоди, водночас пропонуються рекомендації щодо пришвидшення та підвищення ефективності її імплементації. Зокрема, мова йде про необхідність пріоритизації екологічної складової Угоди про асоціацію у стратегічних документах Уряду та Парламенту України, забезпечення постійного діалогу з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами, у т.ч. при підготовці Мінприроди оновленої Стратегії національної екологічної політики, вироблення стратегічного бачення інституційної реформи державного екологічного управління, виконання міжнародних екологічних конвенцій, надання уваги апроксимації законодавства так само, як і питанням сталого розвитку в контексті зони вільної торгівлі.

Відбулося також обговорення з питань свободи ЗМІ, в рамках якого член ПГС від ЄЕСК Індре Варенкіт та координатор Робочої групи 2 «Свобода, юстиція, права людини» УС ПГС Лілія Олексюк представили свої тематичні доповіді.

У доповіді ЄСЕК, як позитив відзначено запровадження Україною механізму прозорості власності для теле- і радіокомпаній з вимогою розкривати детальну інформацію про особу власників. Уряду України рекомендовано постійно покращувати доступ громадян до джерел суспільно-важливої інформації, насамперед через поширення Інтернету, продовжити реформу роздержавлення ЗМІ, вжити невідкладних заходів щодо підвищення інформованості громадськості про насильство проти журналістів. У свою чергу, автори доповіді закликали Європейську комісію переглянути і представити українським медіа, журналістським об’єднанням і наглядовим органам можливість обмінюватися компетенціями зі ЗМІ держав-членів ЄС, а також надати допомогу українським ЗМІ й мовникам у представленні своїм аудиторіям європейських творів, участі в програмах ЄС щодо підтримки ЗМІ, співпраці з і навчання у своїх колег в країнах-членів ЄС.

У висновках доповіді української сторони наголошується на необхідності здійснити повноцінний запуск суспільного мовлення, що передбачає, зокрема, проведення прозорого конкурсу з обрання правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, проведення аудиту компанії, оптимізацію структури і персоналу і початок зміни контенту, а також забезпечення належного фінансування. Крім цього, доцільно ухвалити законопроект «Про аудіовізуальні медіа-послуги» та внести зміни до закону про роздержавлення друкованих ЗМІ, вдосконалити за багатьма параметрами законодавство щодо доступу до інформації, переглянути законодавчі норми, що дозволяють державним органам впливати на діяльність ЗМІ.

В рамках обговорення результатів першого року виконання Угоди про ПВЗВТ, Софія Бургу з «Business Europe» представила тематичну доповідь, у якій дослідила загальну динаміку двосторонньої торгівлі, питання використання преференційних тарифних квот, торгівлю послугами, реформу державних закупівель, апроксимацію законодавства у сфері конкуренції та СФЗ, питання сталого розвитку в контексті діяльності ЗВТ між Україною та ЄС, а також належного забезпечення інституційної підтримки виконання торговельної частини Угоди про асоціацію. Зокрема, органам асоціації рекомендовано розглянути комплексне вирішення питання обмежень Україною експорту лісу-кругляку та дотримання стандартів праці в Україні, в також прискорити створення українською стороною Дорадчої групи з питань сталого розвитку та визначення арбітрів в рамках механізму розв’язання суперечок за Угодою для належного функціонування ЗВТ між сторонами та здійснення відповідного моніторингу.

У свою чергу, координатор Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» УС ПГС Тетяна Тимошенко розповіла про напрацювання Робочої групи в рамках підготовки майбутньої доповіді щодо ЗВТ, зокрема, в частині аналізу прийнятих в контексті запровадження ЗВТ з ЄС законодавчо-нормативних актів Уряду України з питань санітарних та фітосанітарних заходів, розвитку системи технічного регулювання, малого та середнього бізнесу в Україні, сприяння експорту, а також привернула увагу до проблематики залученості громадянського суспільства до виконання Угоди про асоціацію та ЗВТ, у т.ч. в контексті створення Дорадчої групи з питань сталого розвитку, результатів опитування бізнес-асоціацій щодо їх сприйняття першого року застосування ЗВТ.

Обговорюючи плани на наступний період, делегація УС ПГС та члени Платформи від ЄЕСК обмінялися думками щодо можливих дат наступного засідання, що має пройти в Києві восени цього року, пріоритетних сфер виконання Угоди про асоціацію для погодження наступних тематичних доповідей, можливості підготовки в майбутньому стислого моніторингу стосовно розвитку ситуації за напрямами попередніх тематичних доповідей, вивчення досвіду країн-членів ЄС стосовно підвищення активності громадських організацій та іншими ідеями щодо співпраці.

За підсумками засідання затверджено спільну декларацію 4-го засідання Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (ознайомитися з текстами спільної декларації та тематичних доповідей).

Крім цього, напередодні засідання 18 травня ц.р. Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, делегація УС ПГС завітала до Представництва України при ЄС для того, щоб представити діяльність Платформи, очікування від засідання ПГС, а також обговорити питання поточного порядку денного європейської інтеграції з українськими дипломатами в Брюсселі.

Радник Представництва Назар Бобицький ознайомив членів УС ПГС з роботою дипломатичної установи та основними пріоритетами та перспективними напрямами в економічній сфері, зокрема, виділивши сприяння експорту та захист торгівлі, реформування ДФС й митниці, реформи у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівлях, а також взаємодію з ЄС у сфері цифрових технологій.

За його словами, існує значна потреба в експертизі громадянського суспільства для комплексного розв’язання питання розвитку лісового господарства та дотримання при цьому зобов’язань щодо незастосування торговельних обмежень на експорт продукції. Як позитивний приклад співпраці у практичній площині з ЄС, дипломат навів започаткований у 2017 році Індустріальний діалог між Україною та ЄС, що передбачає залучення до обговорення актуальних секторальних питань також представників бізнес-середовища.


Засідання Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС відбулось за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним Фондом «Відродження».